Już 24 maja 2022 roku odbędzie się konferencja RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu – IV edycja wydarzenia znanego dotąd pod nazwą RODO w zdrowiu. To największa konferencja dotycząca ochrony danych medycznych w Polsce, skupiająca najbardziej znaczące organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej. Co roku gromadzi nawet do tysiąca uczestników. Właśnie ruszyły zapisy na tegoroczną edycję wydarzenia.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem – każdego roku gromadzi 600-900 osób, a prezentowane podczas niej wystąpienia odbijają się szerokim i pozytywnym echem nie tylko w sektorze ochrony zdrowia, ale również w mediach. To wszystko sprawia, że konferencja RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu jest centralnym forum rozmów o ochronie zdrowia. Co ważne, tematyka wydarzenia obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym.

O kodeksie branżowym…

Kluczowym zagadnieniem IV edycji konferencji będzie promowanie kodeksu postępowania w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia tzw.  „Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia”. Aby Kodeks w pełni wszedł w życie, kluczowe jest powołanie podmiotu monitorującego. Ma on prawo oceniać zdolność podmiotów do stosowania Kodeksu, monitorować przestrzeganie przepisów Kodeksu, przeprowadzać okresowy przegląd funkcjonowania Kodeksu czy wreszcie rozpatrywać wnioski i skargi na naruszenie Kodeksu.

… prawach pacjentach i cyberbezpieczeństwie

Ważną częścią wydarzenia będzie również budowanie świadomości w zakresie obowiązków w obszarze cyberzagrożeń związanych z prowadzeniem działalności w środowisku cyfrowym. Konferencja RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu przyczyni się również w znaczący sposób do zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im praw dotyczących ich danych osobowych. Konferencja będzie poruszała tematykę metod zabezpieczania danych pacjentów, sposobów ochrony przed cyberatakami oraz praktycznych wskazówek co do podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników sektora ochrony zdrowia. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że tylko w 2020 r. ofiarami ataków hakerów padło ok. 18 mln kartotek pacjentów, zaś sam sektor ochrony zdrowia jest uznawany za jeden z najbardziej narażonych na przestępstwa internetowe. Digitalizacja ochrony zdrowia oferuje znaczące korzyści dla sektora ochrony zdrowia, dlatego tegoroczna Konferencja będzie poruszała zagadnienia likwidowania luk w systemach bezpieczeństwa i ochrony danych pacjentów, aby zmniejszać zagrożenie wycieku danych.

Wszyscy obywatele już doświadczają niezbędnych, ale i śmiałych decyzji, m.in. przy otrzymywaniu recept elektronicznych, korzystaniu ze zdalnych porad lekarskich lub odbiorze dokumentów elektronicznych przy kontaktach z urzędami. Masowe zainteresowanie Polaków usługami publicznymi online skłania do dalszego dynamizowania cyfryzacji państwa. Kolejnym argumentem jest bezpieczeństwo i budowanie odporności. Zapowiadana przez Microsoft inwestycja w budowę polskiego regionu przetwarzania danych i infrastrukturę Data Center stanowi jeden z fundamentów zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego naszego kraju – zauważa Bartosz Stebnicki, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft. 

– Jako największa na świecie firma sieciowa przykładamy ogromną wagę do tego, by wykluczać cyberzagrożenia i możliwość przetwarzania danych osobowych, a w tym przypadku danych wrażliwych, przez osoby do tego nieuprawnione­ – mówi Przemysław Kania, General Manager Cisco w Polsce.

W gronie ekspertów i decydentów

W debatach i panelach udział wezmą m.in. przedstawiciele największych podmiotów i instytucji sektora ochrony zdrowia w Polsce, świata nauki i środowiska akademickiego oraz administracji publicznej. Konferencja jest wydarzeniem międzynarodowym i będzie się odbywać z symultanicznym tłumaczeniem z języka polskiego na angielski.

Partnerami głównymi konferencji są: Microsoft oraz Cisco, a partnerem wspierającym: KPMG. Organizatorami wydarzenia są: Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu i kancelaria DZP.

Adresaci wydarzenia

Odbiorcami konferencji są w szczególności: przedstawiciele placówek medycznych, odpowiedzialni za przetwarzanie danych i cyberbezpieczeństwo, polscy przedsiębiorcy i dyrektorzy szpitali, działający w branży ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji publicznej, ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych, przedstawiciele instytucji wspierających biznes oraz pacjenci i ich organizacje.

Konferencja RODO i cyberbezpieczństwo w zdrowiu odbędzie się w formule online. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji – na stronie www.rodowzdrowiu.pl. Gorąco zachęcamy do udziału. Zarejestruj się już teraz – https://rodowzdrowiulive.pl