Wiodący eksperci branżowi spotkają się na cieszącej się dużym uznaniem międzynarodowej konferencji “CYBERSEC & RODO w Zdrowiu” 29 listopada 2023 r. podczas jej piątej edycji. Na bezpłatną konferencję już ruszyła rejestracja z ograniczoną liczbą miejsc stacjonarnych.

Konferencja, która co roku przyciąga setki uczestników, odpowie m.in. na pytania dotyczące:

  • Cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym – jak sprawnie zabezpieczać dane medyczne i chronić się przed cyberatakami oraz wyciekiem danych? Jak reagować w przypadku cyberataków?
  • Dane medyczne dla celów niemedycznych – jaka jest perspektywa europejska dotycząca wtórnego przetwarzania danych medycznych? Jak Polska reguluje kwestie dostępu do danych medycznych?
  • RODO w ochronie zdrowia – jak wygląda postępowanie w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia?

W tym roku do Rady Merytorycznej Konferencji należą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum e-Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Kancelarii DZP.

Wraz z rosnącą zależnością od technologii cyfrowych w praktykach medycznych oraz z rosnącymi benefitami stosowania jej, kwestia cyberbezpieczeństwa staje się coraz ważniejsza. Dane medyczne pacjentów i systemy medyczne są narażone na większe ryzyko ataku, powodując nieprawidłowe działanie, brak dostępu do danych lub wyciek wrażliwych danych medycznych. Bezpieczeństwo cyfrowe opiera się o dobrze wyedukowany personel, dlatego zwiększanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa w zdrowiu staje się coraz ważniejsze.

Celem konferencji jest edukacja i podnoszenie kwalifikacji personelu w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję odkryć nowe spojrzenia na temat cyberprzestrzeni, usłyszeć od ekspertów praktyczne wskazówki oraz poznać najnowsze narzędzia i techniki służące do ochrony danych. Wszystko to przy udziale wiodących specjalistów w dziedzinie, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Konferencja będzie również skupiała się na dostępie i przetwarzaniu danych medycznych, w tym znaczeniu danych w prowadzeniu badań naukowych, zapewnieniu jakości i tworzeniu polityk publicznych.

Na tegorocznym wydarzeniu pojawi się wiele ekspertów i decydentów, w tym przedstawiciele największych podmiotów ochrony zdrowia w Polsce, świata akademickiego oraz administracji publicznej. Podczas konferencji omówione zostaną również najlepsze praktyki zabezpieczania danych pacjentów i ochrony przed cyberatakami, a także sposoby reagowania na cyberataki i postępowanie w takiej sytuacji zgodnie z prawami pacjentów oraz prawami RODO. Adresatami konferencji są przedstawiciele placówek medycznych, przedsiębiorcy, dyrektorzy IT placówek medycznych, prawnicy, administracja publiczna, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu oraz pacjenci i organizacje pacjenckie.

Współorganizatorami wydarzenia są Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu, kancelaria DZP oraz Uczelnia Łazarskiego. Konferencja ma charakter międzynarodowy i odbędzie się z tłumaczeniem symultanicznym z języka polskiego na angielski.

Rejestracja na Konferencję możliwa jest bezpłatnie na stronie http://rodowzdrowiu.pl/