Home2024-01-10T10:48:18+00:00

Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia
oficjalnie zatwierdzony!

Zapoznaj się z Kodeksem

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” przygotowany przez Polską Federację Szpitali. Podpisany dokument to pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.

Dokument przewiduje odrębne mechanizmy monitorowania przestrzegania jego postanowień dla publicznych placówek medycznych. Przystąpienie do kodeksu nie wiąże się z członkostwem w żadnej organizacji.

W ocenie organu nadzorczego przedstawiony przez Polską Federację Szpitali kodeks postępowania jest zgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz stanowi odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony danych przewidzianych przepisami tego rozporządzenia. Ważnym aspektem było wypracowanie rozwiązań monitorowania podmiotów publicznych. Jest to pierwszy taki kodeks dla sektora medycznego umożliwiający szpitalom publicznym potwierdzanie zgodności procesu przetwarzania danych z RODO.

Decyzja Prezesa UODO kończy okres pracy nad treścią kodeksu i daje placówkom medycznym możliwość rozpoczęcia przygotowań do jego wdrożenia.

Przystąpienie do stosowania kodeksu postępowania wiąże się z licznymi korzyściami. Przede wszystkim podmioty, które będą go stosowały mogą mieć gwarancję prawidłowości używania określonych rozwiązań zatwierdzonych przez organ nadzoru. Mogą też liczyć na nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych w oparciu o mechanizmy monitorowania opisane w kodeksie. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż zgodnie z RODO organ nadzorczy, gdy rozważa nałożenie kary na dany podmiot musi brać pod uwagę w każdym przypadku, czy podmiot ten prawidłowo stosuje zatwierdzony kodeks postępowania.

Organ nadzorczy udzielił akredytacji KPMG Advisory sp. z o.o. sp. k., który będzie pełnił funkcję podmiotu monitorującego stosowanie kodeksu wśród jego członków z sektora prywatnego.

5. edycja konferencji CYBERSEC & RODO w Zdrowiu

Największe wydarzenie dotyczące ochrony danych osobowych w sektorze medycznym!

NAGRANIA W JĘZYKU POLSKIM
NAGRANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
ZDJĘCIA Z KONFERENCJI

Dziękujemy za udział w 5. edycji międzynarodowej konferencji CYBERSEC & RODO w Zdrowiu, która odbyła się się 29.11.2023 r. na Uczelni Łazarskiego, w Warszawie, skąd była także transmitowana na żywo. Organizowana corocznie od 2019 roku konferencja skupia najbardziej znaczące organizacje branżowe oraz przedstawicieli strony publicznej, którzy omawiają zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym.

Wraz z rosnącą zależnością od technologii cyfrowych w praktykach medycznych oraz z rosnącymi benefitami stosowania jej, kwestia cyberbezpieczeństwa staje się coraz ważniejsza, ponieważ osobiste dane medyczne pacjentów i systemy medyczne są narażone na większe ryzyko ataku, powodując nieprawidłowe działanie lub wyciek wrażliwych danych medycznych. Konferencja “CYBERSEC & RODO w Zdrowiu” stanowi centralne forum rozmów o RODO i cyberbezpieczeństwie w zdrowiu. Tematyka poruszana podczas konferencji obejmuje zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami w ochronie danych medycznych, w tym bezpieczeństwem danych pacjentów i naruszeniami prywatności w środowisku cyfrowym.

Zapisz się do Newslettera, aby być na bieżąco!

ZAPISZ SIĘ

Zapoznaj się z nagraniem z zeszłej edycji

Zobacz czym się zajmujemy

KONFERENCJA
CYBERSEC & RODO W ZDROWIU

Konferencja “CYBERSEC & RODO w Zdrowiu” odbędzie się 29.11.2023 r. w Warszawie.

Jest to największe wydarzenie dotyczące ochrony danych osobowych w sektorze medycznym, na którym spotkasz liderów – ekspertów z całego świata.

V EDYCJA
IV EDYCJA
III EDYCJA

KODEKS BRANŻOWY RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO, które ma bezpośredni i znaczący wpływ na przetwarzanie danych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Z tego powodu stworzyliśmy Kodeks Branżowy RODO w sektorze ochrony zdrowia. Jest to jedyny kodeks dla ochrony zdrowia z pozytywną opinią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KODEKS BRANŻOWY
DOWIEDZ SiĘ WIĘCEJ
OPINIA PUODO
MIĘDZYNARODOWA NAGRODA

KAMPANIA EDUKACYJNA
RODO DLA PACJENTA

Akty prawne dotyczące danych osobowych są trudno zrozumiałe dla Pacjentów. „RODO dla Pacjenta” jest kampanią edukacyjną zmierzającej do podniesienia świadomości Pacjentów w kontekście nowych regulacji – wszakże świadomy Pacjent to bezpieczniejszy, upodmiotowiony Pacjent i bezpieczniejsza placówka medyczna.

Kampania jest realizowana we współpracy ze stroną publiczną.

KAMPANIA EDUKACYJNA RODO

AKTUALNOŚCI

Od edukacji do praktyki: Konferencja CYBERSEC & RODO w Zdrowiu jako odpowiedź na potrzeby branży medycznej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych

25 października, 2023|

Wiodący eksperci branżowi spotkają się na cieszącej się dużym uznaniem międzynarodowej konferencji "CYBERSEC & RODO w Zdrowiu" 29 listopada 2023 r. podczas jej piątej edycji. Na bezpłatną [...]

CZYTAJ WIĘCEJ

Biuro RODO w Zdrowiu
biuro@rodowzdrowiu.pl

Przejdź do góry